Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ALEKINO.NET

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu alekino.net.

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu AleKino.net, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.

Serwis AleKino.net gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom.

SERWIS ALEKINO.NET GROMADZI NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

adres IP, dane dotyczące rodzaju przeglądarki oraz urządzenia, dane dotyczące czasu i sposobu korzystania z serwisu. Serwis AleKino.net nie gromadzi danych osobowych umożliwiających bezpośrednie identyfikowanie użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

Serwis AleKino.net stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu oraz w celu analizowania zachowań użytkowników korzystających z serwisu. Wszelkie informacje zbierane przez pliki cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Serwis AleKino.net nie przekazuje danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Serwis AleKino.net dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

Serwis AleKino.net stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.